Menu

vai trò của chất dinh dưỡng

Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với hệ thống miễn dịch

13/05/2021

Hệ thống miễn dịch trong cơ thể người phát hiện các kháng nguyên lạ xâm nhập và phản ứng với chúng một cách nhanh chóng. Trong trường hợp có yếu tố mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể người, hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động và tạo ra phản...