Menu

từ thiện cho trẻ em

New Zealand Milk tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo Hội An

13/04/2021

 Nhiều năm bôn ba học hỏi tạo dựng sự nghiệp, chị Nguyễn Thị Diễm Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn New Zealand Milk đã thực hiện rất nhiều chương trình thiện nguyện đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,...