Menu

Người phụ nữ có tấm lòng vàng trong hoạt động thiện nguyện

Người phụ nữ có tấm lòng vàng trong hoạt động thiện nguyện

07/06/2021

Bà Nguyễn Thị Diễm Huyền – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Dược phẩm Tâm Anh Minh  – tiền thân của công ty Cổ phần Tập đoàn New Zealand Milk là tấm gương sáng trong phong trào hoạt động thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh những năm vừa...