Menu

vitamin k1 và k2

Phân biệt Vitamin K1 và Vitamin K2? Vai trò của K1, K2 đối với sức khỏe con người – New Zealand Milk

28/05/2021

Có thể nhiều người đã biết và biết đến vitamin K. Còn vitamin K1 và K2 thì sao? Có, nó chỉ ra rằng vitamin K1 và vitamin K2 là các dạng khác của vitamin này. Mặc dù lợi ích không khác nhau nhiều nhưng vitamin K1 và vitamin K2 cũng...