Menu

vitamin e có tác dụng gì cho da

Hiểu đúng về vitamin E và vai trò của Vitamin E với cơ thể phụ nữ – New Zealand Milk

31/05/2021

Vitamin E (còn gọi là alpha-tocopherol) là một trong những vitamin cần được cung cấp đủ hằng ngày. Đây là vitamin tan trong dầu mỡ (giống như vitamin A, D, K) và có chức năng bảo vệ màng các tế bào, điều hòa quá trình biến dưỡng một số chất...