Menu

Vai trò quan trọng của hệ miễn dịch đối với sức khỏe con người

Vai trò quan trọng của hệ miễn dịch đối với sức khỏe con người – New Zealand Milk

13/05/2021

Cơ thể chúng ta khỏe mạnh hay không là nhờ vào hệ thống miễn dịch tốt hay không tốt. Hệ miễn dịch có thể được ví von như là một “bức tường thành” vững chắc bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại cho cơ thể từ bên...