Menu

Vai trò của Sắt đối với sự phát triển của trẻ em - New Zealand Milk

Vai trò của Sắt đối với sự phát triển của trẻ em – New Zealand Milk

12/05/2021

Sắt là một yếu tố vi lượng, có vai trò rất quan trọng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và bà mẹ mang thai.     Thiếu sắt làm cho cơ thể mệt mỏi, trẻ bị ốm đau, trẻ em...