Menu

trí não của trẻ

Mách mẹ 8 loại thực phẩm hỗ trợ bé con phát triển trí não tốt nhất – New Zealand Milk

04/05/2021

 Trí não của trẻ phát triển ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ và tiếp tục phát triển dần dần trong những năm tiếp theo sau khi sinh. Vì vậy, cha mẹ có thể hỗ trợ cho việc phát triển trí não của bé thông qua chế độ ăn...