Menu

trẻ bị táo bón

Các câu hỏi thường gặp khi chăm sóc trẻ em dưới 12 tháng tuổi – New Zealand Milk

30/06/2021

Câu 1: Trẻ dưới 1 tuồi cần ngủ bao nhiêu là đủ?   Trả lời: Trong tháng đầu trẻ ngủ nhiều 16-18 giờ/ngày. Từ tháng 2 thời gian trẻ ngủ giảm dần, thời gian ngủ thay đổi theo trẻ, biên độ dao động rộng trong 4 tháng đầu. Từ 4...