Menu

tình nguyện ninh hòa khánh hòa

2 Dấu ấn Thiện nguyện hướng về cộng đồng đáng nhớ năm 2015

13/04/2021

 Năm 2015 có thể nói là một năm thành công trên con đường hoạt động của chị Nguyễn Thị Diễm Huyền – Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn New Zealand Milk, bên cạnh sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty, chị và cộng sự...