Menu

sữa new zealand milk group bone

Lý giải nguyên nhân Tăng cao số người già mắc bệnh Loãng Xương

30/03/2021

    Loãng xương là căn bệnh diễn biến âm thầm và hầu như người cao tuổi nào cũng gặp phải với mức độ nặng hoặc nhẹ khác nhau. Đó là tình trạng xương đã mất đi một số thành phần, không còn nguyên vẹn trong cấu trúc xương nữa....