Menu

sữa hỗ trợ phát triển trí não cho bé

New Zealand Milk Group Kids – Giúp Bé Phát Triển Trí Não Bé Thông Minh

21/05/2021

Sữa bột New Zealand Milk Group Kids giúp bé phát triển trí não bé thông minh với công thức vượt trội độc đáo sự kết hợp DHA, Choline, Taurin và các dưỡng chất khác giúp trẻ tăng cường phát triển não bộ, tăng IQ, khả năng tư duy, nhạy bén,...