Menu

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG KHOA HỌC

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

11/10/2021

     Chế độ ăn uống có vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, đủ về số lượng và chất lượng giúp ổn định lượng đường huyết khi mắc bệnh tiểu đường. Bị bệnh tiểu đường nên...