Menu

dấu hiệu trẻ chậm phát triển

Cách dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ hiệu quả – New Zealand Milk

30/06/2021

Chậm phát triển trí tuệ là một sự khiếm khuyết về quá trình phát triển của não bộ. Điều này gây ảnh hưởng đến các hoạt động trí tuệ chỉ đạt dưới mức trung bình. Các chức năng tâm thần không được phát triển theo đúng mốc phát triển của...