Menu

đái tháo đường ở người già

Trả lời một số câu hỏi về bệnh đái tháo đường ở người lớn tuổi-New Zealand Milk

08/10/2021

Câu hỏi 1: Tôi bị đái tháo đường vậy con tôi có nguy cơ bị không?   Trả lời: Với người có bố hoặc mẹ bị đái tháo đường thì nguy cơ di truyền từ bố/mẹ sang con sẽ bị tăng nguy cơ mắc bệnh cao hơn gấp 1,5 lần...