Menu

Collagen II có trong sữa New Zealand Milk Bone có tác dụng gì? New Zealand Milk

Collagen II có trong sữa New Zealand Milk Bone có tác dụng gì? New Zealand Milk

24/05/2021

Collage II là chất gì?     Collagen Type 2 là một loại collagen đặc biệt có trong cơ thể người. Nó có nhiều ở tổ chức sụn khớp và các mô liên kết, chiếm hơn 80% tổng Collagen ở sụn với những người trẻ và hơn 90% ở người...