Menu

bệnh tiêu chảy ở người

9 Câu hỏi thường gặp về bệnh tiêu chảy (P.1)- New Zealand Milk

02/07/2021

Câu 1. Bệnh tiêu chảy là gì?   Bệnh tiêu chảy được định nghĩa là: người bệnh đi đại tiện nhiều lần trong ngày, chủ yếu là phân nhão, lỏng hay nước.   Câu 2. Nguyên nhân gây tiêu chảy là gì?   Hiện tượng tiêu chảy xảy ra do...